علیمراد شریفی
Name : علیمراد شریفی
Educational Background : دکترای اقتصاد انرژی- دانشگاه گوتنبرگ 1377 . عنوان رساله: صنعت تأمین برق در ایران: سازماندهی، کارآئی و توسعه در آینده
فوق لیسانس اقتصاد- دانشگاه امام صادق 1370. عنوان رساله: آنالیز باروری کارگران در معادن و فاکتور اصلاح کننده آن
لیسانس اقتصاد- دانشگاه امام صادق 1367.
Job Experience : عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
عضو کمیته انرژی و محیط زیست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1379 تا کنون .
کارشناس ارشد امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1370 تا 1372.

asharifi@istt.org

 
 

 

سوابق پژوهشی :

مدیریت بخش "اقتصاد و مدیریت انرژی" هسته انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 1377 تا کنون .
عضو انجمن بین المللی اقتصاد انرژی ( IAEE ) از 1376 تا کنون .
عضو مؤسسه تحلیل سیستمهای انرژی ( ETSAP ) از  1376 تا کنون.

 

انتشارات :

 
 •  “Economic Regulation”, Working Paper, Gothenburg University (1994).
 •  “Vertical Control”, Working Paper, Gothenburg University (1994).
 •  “Analysis of Cost Structure for the Electric Power System in Iran”, Paper Presented at the Workshop in the Econometric analysis of Panel Data, Gothenburg University ( 1996 ).
 •  “Analysis of Cost Structure and Regulation in the Iranian Electric Power System”, Paper Presented at the Nordic Workshop in Productivity, Growth and Development at Gothenburg University, Sweden ( 1996 ).
 •  “ Electric Power System in Iran”, Working Paper, Gothenburg University(1996).
 •  “Least Cost Expansion Planning Model for the Power System in Iran”, Proceedings of the 18th Annual USAEE/IAEE North American Conference, San Francisco, USA, September 7-10, 1997.
 •  “ Total Factor Productivity Growth in the Iranian Electric Power Industry” Paper Presented at the Fifth European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis, Copenhagen, Denmark, October 1997.
 •  “The Electricity Supply Industry in Iran: Organization, Performance, and Future Development”, PhD. Thesis, Gothenburg University ( 1998 ).
 •  “Productive Performance of the Iranian Electric Power Industry”, Iranian Economic Review, Vol.4, No.4, ( 2000 ), pp80-104.
 
 • سازمانهای کارگری در نظام اقتصادی اسلام ، دانشگاه امام صادق ( ع ) ، 1368 .
 •  پیش بینی سرمایه گذاری با استفاده از مدل ایستای داده و ستاده ، دانشگاه امام صادق ( ع ) ، 1369 .
 •   تجزیه و تحلیل بهره وری نیروی کار در معدن سمیرم و عوامل مؤثر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق ( ع) ، 1370 .
 •    تورم در ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ، 1370 .
 •     بررسی و تحلیل وضعیت اعتبارات عمرانی استان اصفهان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ، 1371 .
 •    مبانی نظری قانونگذاری و خصوصی سازی در صنعت برق ، همایش صنعت برق اصفهان ، شرکت برق منطقه ای اصفهان ، اردیبهشت 1379. ( ارائه سخنرانی به مناسبت گرامیداشت روز صنعت برق کشور).
 •  نتایج کاربردی خصوصی سازی در صنعت برق بعضی از کشورها ، همایش صنعت برق اصفهان، شرکت برق منطقه ای اصفهان ، اردیبهشت 1379 ، ( ارائه سخنرانی به مناسبت گرامیداشت روز صنعت برق کشور).
 • مدل هزینه نهایی انرژی الکتریکی در منطقه خور و بیابانک ، مجموعه مقالات سومین همایش ملی انرژی ، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران ، 1380 . ( علیمراد شریفی ، دارا فتوحی و بهزاد تیموری ).