یدالله ذاکری
Name : یدالله ذاکری
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی برق ‍، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1368.
لیسانس مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1365 .
Job Experience : معاون پژوهشی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1383 تاکنون.
مدیر پژوهشکده زیر دریا، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1380-1383.
سرپرست کمیته انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، از سال 1379 تا 1381.
هماهنگ کننده ساخت و مسئول تست طرح السابحات ، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1369- 1371 .
مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1369 .
عضو هیأت علمی، دانشکده برق- دانشگاه صنعتی اصفهان، 1365.

 

 
 

سوابق پژوهشی :

  • مدیر پروژه ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریک شرکت فولاد مبارکه ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، 1378.
  • مدیر پروژه افزایش و محاسبه راندمان واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1379- 1380.
  • مدیر پروژه کنترل هوشمند کوره های قوس الکتریک شرکت فولاد مبارکه .
  • مدیر پروژه انجام خدمات تحقیقاتی در زمینه بهینه سازی فرآیندهای صنعتی وزارت نیرو دفتر بهینه سازی مصرف انرژی ، 1380 .

انتشارات :

  • کنترل چند مدلی سیستمهای با بهره متغیر هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1379.
  • مروری بر روشهای بهینه سازی اندازه قوای محرکه در خودروهای ترکیبی ( هیبرید) اولین همایش خودروهای ترکیبی- دانشگاه علم و صنعت ایران- تیرماه 1380 .
  • طراحی بانک فیلتر رادار MTI نشریه مهندسی استقلال دانشگاه صنعتی اصفهان 1369.
  • کنترل صنعتی یادداشتهای درس- دانشگاه صنعتی اصفهان.