احمد پسندیده فرد
Name : احمد پسندیده فرد
Educational Background : دکترای مکانیک- گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان 1378
عنوان رساله : شبیه سازی جریان همراه با احتراق در لوله تشعشعی دوراهه یک طرفه بسته
فوق لیسانس مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1371
عنوان رساله : حل عددی جریان مادون به صورت مغشوش و تراکم پذیر همراه با احتراق در مجاری
لیسانس مهندسی مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد 1368.
عنوان رساله : طراحی توربین بادی برای مصارف خانگی
Job Experience : مدیر امور تحقیقات شرکت سامان انرژی اصفهان- 1382 تاکنون.
مدیر بخش مکانیک مرکز تحقیقات انرژی ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال 1376 تا کنون .
محقق در مرکز تحقیقات تکنولوژی های پیشرفته دانشگاه تورنتو، کانادا ، از سال 1380 تا 1381 .
عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی شهید مهاجر اصفهان- 1372 تا 1380.

 

 

سوابق پژوهشی :

 • عضو هیأت تحریریه نشریه مهاجر مرکز آموزش عالی شهید مهاجر اصفهان 1379 تاکنون.
 • عضو مجتمع تحقیقات مرکز آموزش عالی شهید مهاجر اصفهان 1378 تاکنون.
 • مدیر اجرایی پروژه طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان 1378 .
 • همکار پروژه بررسی وضعیت مشعلهای کوره های گازسوز نورد و امکان استفاده از سوختهای دیگر .

انتشارات :

1) مقالات
 •  پسندیده فرد ا.، شیرانی ا.، فرشچی م.،" شبیه سازی عددی جریان مادون به صورت تراکم پذیر همراه با احتراق در مجاری "،دومین کنفرانس دینامیک شاره ها ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1371.
 • پسندیده فرد ا.،" لوله های تشعشعی و خواص آنها" نشریه آموزش ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ،1375.
 • پسندیده فرد ا.، رستمی ع.، "حل عددی جریان همراه با احتراق در لوله تشعشعی"، پنجمین کنفرانس انجمن مهندسی مکانیک ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، .1376
 • پسندیده فردا. ،" روشهای بازیافت انرژی" نشریه مهاجر ، مرکز آموزش عالی شهید مهاجر اصفهان، شماره های 1 ، 2 و 3 سالهای 1378 ، 1379 و 1380 .
 • کیوانی س.، هراتیان م. ،صدری م .ا.،ا. پسندیده فرد ا.،" ممیزی و ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف و بازیافت انرژی در کوره 101 پالایشگاه اصفهان"، سومین همایش ملی انرژی ، تهران ، 1380.
 • کریمی ف.، اسلامی ب. ، صدری م.، پسندیده فرد ا . ،" بهینه سازی مصرف بخار در اجکتورهای سه مرحله ای با استفاده از پمپ خلاء"، سومین همایش ملی انرژی ، تهران 1380.
 • سلفیان ر.، کیوانی س.، پسندیده فرد ا.، صدری م.،" بررسی عملکرد و میزان اتلاف انرژی تله های بخار پالایشگاه اصفهان" ، سومین همایش ملی انرژی، تهران ،1380. 
 • اسلامی ب.، صدری م.، پسندیده فرد ا.،" کاربرد قوانین ترمودینامیک در ممیزی انرژی و اکسرژی یک واحد صنعتی" ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان ،1380 .
 • پسندیده فرد ا.،" ارائه یک برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی و افزودن اثرات جداره محفظه احتراق روی عملکرد موتور"، نشریه کارافن، شماره اول، زمستان 1382. گزارشها
 • گزارشات طرح ملی "طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان"(شانزده گزارش)،شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،ایران،1378-1381. 
 • گزارش طرح "دوگانه سوز کردن کوره های پیشگرم نورد ذوب آهن اصفهان"و الحاقیه آن، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان،ایران،1376.