مجتبی هراتیان
Name : مجتبی هراتیان
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان ، 1378.
عنوان رساله: بررسی پتانسیل بازیابی انرژی کوره های پیشگرم مجتمع فولاد مبارکه و طراحی مقدماتی یک سیستم بازیاب مناسب.
لیسانس مهندسی مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد 1375.
عنوان رساله: بررسی عملکرد و تحلیل ترمودینامیکی و ساخت دستگاه لوله ورتکس.
Job Experience : معاون تحقیقات و مهندسی شرکت سامان انرژی، 1384 تاکنون
مدیر امور انرژِی شرکت سامان انرژی، 1383 تا 1384
مدیر امور طراحی شرکت سامان انرژی، 1382 تا 1383.
سرپرست آزمایشگاه انرژی شرکت سامان انرژی، 1381 تاکنون.
کارشناس ارشد شرکت سامان انرژی، 1381 تا کنون.
کارشناس ارشد هسته تحقیقات انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 1379تا1381.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، 1378 تا 1380.

 

 

 

سوابق پژوهشی:

 • مدیر پروژه "امکان سنجی طرح استخراج و استفاده از انرژی بیوگاز لندفیل در منطقه اصفهان"، 1382 تاکنون.
 • مدیر پروژه "مدیریت انرژی و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان" ، 1380 تا کنون .
 • سرپرست پروژه "طراحی امکانپذیری بازیافت انرژی در کوره های نورد گرم فولاد مبارکه" ، 1378 تا 1380 .
 

انتشارات :

1) مقالات
 • هراتیان م.،کریمی ف .،"بررسی پتانسیل انرژِی بیوگاز حوزه های دفن زباله های شهری شهر اصفهان"، همایش اکوانرژی، ایران، 1383.
 • هراتیان م .،شریفی ع م.،"تحلیل اقتصادی کاربرد سیستمهای فتوولتائیک در استان اصفهان"، سومین همایش
   بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، 1382.
 • هراتیان م .،آخوندی ن .، "تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد آبگرمکن خورشیدی برای یک ساختمان دولتی در اصفهان"، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، 1382.
 • هراتیان م .،صدری م.ا.، " تحلیل فنی و اقتصادی اثر سیستم پیشگرمکن هوا در کوره 101 پالایشگاه اصفهان" ، چهارمین همایش بین المللی انرژی- ایران، 1382.
 • هراتیان م .،سلفیان ر.، "انتخاب تأسیسات حرارتی و برودتی بر اساس ملاحظات اقتصادی"، سومین همایش
   بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، 1382.
 • هراتیان م .،جانی قربان ع .،"بهینه سازی روشنایی الکتریکی در ساختمان"، دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، 1381.
 • هراتیان م .،جانی قربان ع .، بدری زاده، "تکنولوژی ها و روشهای مدیریت انرژِی در ساختمان"، دومین همایش
  بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، 1381.
 • هراتیان م .،صدری م.ا.،پسندیده فرد ا.،کیوانی،"ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای بازیافت انرژی در کوره 101 پالایشگاه اصفهان"، سومین همایش بین المللی انرژی، ایران، 1380.
 • هراتیان م .،فتوحی د.،عامری.،".،بررسی مصرف و بازیافت انرژی در کوره های پیشگرم نورد گرم فولادمبارکه"، سومین همایش بین المللی انرژی، ایران، 1380
2) گزارشها
 • طرح ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی در کارخانه سیمان داراب، 1384
 • طرح ممیزی انرژی کوره های بخار کارخانه قند چهارمحال و بختیاری ، 1383.
 • طرح استخراج و استفاده از انرژی بیوگاز حوزه های دفن زباله شهری اصفهان ، 1383.
 • مدیریت انرژی و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، 1382.
 • طراحی اولیه همراه با تحلیل فنی و اقتصادی سیستم پیشگرمکن هوا در کوره 101 پالایشگاه اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1381 .
 • ممیزی و ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف و بازیافت انرژی در کوره های پالایشگاه اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- 1380.
 • بررسی تلفات حرارتی از سیستم لوله کشی در پالایشگاه اصفهان و تعیین ضخامت بهینه اقتصادی عایقها- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- 1380.
 • ارزیابی عملکرد واحدهای نیروگاه- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1380.