دارا فتوحی
Name : دارا فتوحی
Educational Background : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1373.
عنوان رساله: انتقال گرما از استوانه در جریان سیال و بررسی گردابه های متناوب
کارشناسی مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1370.
عنوان رساله: بررسی عددی انتقال حرارت دو بعدی غیر دائم از نمونه آزمایشی جومینی
Job Experience : رئیس هیئت مدیره شرکت سامان انرژی اصفهان -1384 تاکنون.
عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی و توسعه شرکت سامان انرژی اصفهان -1381 تا کنون.
مدیر پروژه مشاوره طرحهای زیر بنایی طرح تولید ورق چهارمحال و بختیاری-1/5/1383 تا کنون.
نظارت بر اجرای تاسیسات سایت آپارتمانی شهرک ولی عصر،شرکت تعاونی مسکن مرآتو و گروههای 44و55 توپخانه-1382 تا کنون.
دبیر کمیته تخصصی انرژی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1376-1381
مدیر عامل شرکت پژوهش و خدمات مهندسی ارمند پژوه سپاهان از 1376 تا 1380
دبیر کمیته تخصصی محیط زیست- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1376-1378.
کارشناس ارشد مهندسین مشاور صنایع دفاعی اصفهان 1376- 1374.
سرپرست کارگاه تأسیسات کشتارگاه صنعتی یاسوج- 1374.
. مدیر داخلی کارگاه گسترش بیمارستان آیت ا… کاشانی ( ساختمان و تأسیسات ) – 1374 – 1370
عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و بازرس لوله کشی گاز خانگی و تجاری


dfotouhi@samanenergy.ir

 

سوابق پژوهشی :

 • ممیزی یک ساختمان اداری در استان یزد- مدیر پروژه طرحهای تحقیقاتی بین دانشگاهی همکاری با دانشگاه یزد.
 • بهینه سازی فرآیندهای صنعتی ( وزارت نیرو معاونت انرژی ) 1381- همکار پروژه.
 • چالش های فراروی صنعت فورج استان اصفهان- 1380- مدیر پروژه.
 • بررسی عملکرد سیستم تصفیه گاز کنورتورهای ذوب آهن اصفهان- 1378- مدیر پروژه.
 • بررسی فنی و اقتصادی برق رسانی به منطقه خور و بیابانک با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر- 1378 مدیر پروژه.
 • کاهش مصرف و بازیافت انرژی از کوره های پیشگرم نورد مجتمع فولاد مبارکه- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- 1377- همکار پروژه.
 • طراحی و ساخت قالب استکانی فولادی به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله ای .
 • طراحی و ساخت قالب گژن پین پراید به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله ای .
 • طراحی و ساخت قالب گژن پین نیسان به روش فورج سرد با استفاده از پرس شولر پنج مرحله ای .
 • ارائه بخشی از دوره مقررات ملی انرژی- مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی- نظام مهندسی استان اصفهان.
 • ارائه بخشی از دوره بهینه سازی مصرف انرژی- نیروگاه اصفهان- تابستان 1383.
 • ارائه دوره " بازار انرژی" نیروگاه شهید منتظری اصفهان، 1383
 • ارائه دوره " بازار انرژی و ممیزی انرژی در راستای مصرف منطقی انرژی" وزارت صنایع شیراز، 1383

انتشارات :

1) مقالات
 • "جریان سیال در اطراف استوانه و رفتار گردابه های متناوب"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 1374.
 • "انتقال حرارت در جریان سیال در اطراف استوانه و آثار ناشی از گردابه های متناوب"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 1374.
 • "انتقال حرارت ترکیبی در جریان آرام اطراف استوانه"، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، اردیبهشت 1376 .
 • جریان آرام و تناوبی شاره در اطراف استوانه- مجله پژوهش فیزیک- جلد اول- شماره اول 1374.

 

 • Thermal Field Around a Cylinder Periodic Vortex Shedding. International Journal of Engineering. Vol 10, No. 1, Feb 1997.

 

 • ساخت قطعات فولادی به روش فورج سرد توسط پرس شولر پنج مرحله ای- مجله قالب سازان- دی ماه 1378 شماره 16.
 • گردآوری و برگردان بیش از شانزده مقاله در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر .