محمد مرتجی
Name : محمد مرتجی
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1373 .
عنوان رساله: کاربرد مدلهای تصمیم گیری در مدیریت بهره برداری واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان
لیسانس مهندسی برق- قدرت- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- 1363 .
عنوان رساله: رله دیفرانسیل (ژنراتور، ترانسفورماتور، خط و باسبار)
Job Experience : قائم مقام مدیر عامل شرکت سامان انرژی اصفهان- 1384 تا کنون..
مدیرعامل شرکت سامان انرژی اصفهان- 1381 تا 1384 .
عضو هیات علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان- 1363 تا 1380.
مسئول هسته تحقیقاتی انرژی 1379- 1381 .
عضو نظام مهندسی ساختمان اصفهان.

mmortaji@samanenergy.ir

 

سوابق پژوهشی:

 • عضو کمیته تخصصی انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- 1374 تا کنون .
 • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه اصفهان- 1377 تا کنون.
 • عضو کمیته مرکزی تحقیقات برق منطقه ای اصفهان- 1374 تا کنون .
 • مدیر پروژه برنامه دوم تحقیقات شرکت برق منطقه ای اصفهان- 1382 تاکنون
 • مدیر پروژه طرح مطالعات مقدماتی برنامه ریزی راهبردی منطقه تهران- 1381 تا 1383.
 • مدیر پروژه مدیریت سمت تقاضا در بخش برق اصفهان- شرکت برق منطقه ای اصفهان- 1379 تا 1381.
 • مدیر پروژه نظام بازرسی فنی و کنترل کیفیت خرید در شرکت های توزیع برق 1379 تا 1381.

سمینار :

 • مدیریت و اقتصاد انرژی برای مدیران صنایع استان، اداره کل صنایع و معادن استان، پاییز 1383

انتشارات  :

1) مقالات
 • " نظام بازرسی فنی و کنترل کیفیت خرید در شرکت های توزیع برق"، همایش ملی کیفیت و بهره وری،1381 .
 •  "مدیریت بار با استفاده از تجارب سایر کشورها"، نشریه تازه های صنعت برق، 1379.
 •   "انرژی الکتریکی و توسعه پایدار"، نشریه تخصصی صنعت برق، 1379 .
2) گزارشها
 •    انجام خدمات در زمینه بهینه سازی فرآیندهای صنعتی، 1381 .