ملک ارسلان صدری
Name : ملک ارسلان صدری
Educational Background : دکترای مهندسی مکانیک در تبدیل انرژی- دانشگاه امپریال کالج لندن 1376 .
عنوان رساله: شبیه سازی عددی در هم کنش رتور و استاتور در توربوماشین ها.
فوق لیسانس مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان 1370 .
عنوان رساله: حل عددی معادلات سه بعدی اویلر به روش تایم مارچینگ.
لیسانس مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان 1366 .
Job Experience : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سامان انرژی اصفهان- 1384 تا کنون.
رئیس هیئت مدیره و معاونت فنی مهندسی شرکت سامان انرژی- 1381 تا 1384
عضو هیأت علمی- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شهرکرد- 1377-1380.
عضو هیأت علمی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1370 تا 1372 .
محقق و طراح، مرکز تحقیقات جهاد سازندگی اصفهان 1366 تا 1368 .
عضو نظام مهندسی ساختمان اصفهان.
دارای گواهینامه اشتغال در تاسیسات مکانیکی.

سوابق پژوهشی :

 • مدیر پروژه طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان 1378 تا 1381 .
 • عضو کمیته تحقیقات دانشگاه شهرکرد از 1379 تا 1381 .
 •  عضو کمیته انرژی ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان .
 • عضو هسته انرژی دانشگاه اصفهان .
 • عضو هسته انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان .
 • دبیر علمی همایش "روشهای جذب اعتبارات بانک جهانی در طرحهای توسعه صنعتی و بهینه سازی مصرف انرژی"، 1383.

 

انتشارات :

1) مقالات
 • سلفیان ر.، کیوانی س.، پسندیده فرد ا.، صدری م.ا.‌‍‌، "بررسی عملکرد و میزان اتلاف انرژی تله های بخار پالایشگاه اصفهان"، سومین همایش ملی انرژی ، ایران ، تهران 1380 .
 • کیوانی س.، هراتیان م.، صدری م.ا.، "ممیزی و ارائه راهکارهائی برای کاهش مصرف و بازیافت انرژی در کوره 101 پالایشگاه اصفهان"،  سومین همایش ملی انرژی ایران ، تهران 1380 .
 • کریمی ف.، اسلامی ب.،  صدری م.ا و پسندیده فرد ا. ،" بهینه سازی مصرف بخار در اجکتورهای سه مرحله ای با استفاده از پمپ خلاء"، . سومین همایش ملی انرژی ایران ، تهران 1380 .
 • اسلامی ب.، صدری م.ا و پسندیده فرد ا.،" ممیزی انرژی و اکسرژی یک واحد صنعتی با استفاده از قوانین ترمودینامیک"،  ششمین کنفرانس مهندسی شیمی ، ایران ، اصفهان 1380 .
 • کریمی ف، سلفیان ر.، صدری م. ا.، "بررسی عملکرد و میزان تلفات انرژی برجهای خنک کن پالایشگاه اصفهان"، چهارمین همایش ملی انرژی ایران، تهران 1382.
 •  هراتیان م.، صدری م. ا.، "طراحی اولیه همراه با تحلیل فنی و اقتصادی سیستم پیشگرمکن هوا در کوره 101 پالایشگاه اصفهان ". چهارمین همایش ملی انرژی ایران ، تهران،1382.
 • قاسمی ب.، صدری م. ا.، سوفسطائی ع. " الگوسازی، ممیزی، بهینه سازی و مقایسه مصرف انرژی در ساختمانهای عمومی با استانداردهای داخلی و خارجی" ، سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، تهران، 1382.
 • سوفسطائی ع.، صدری م. ا.، نیرومنش ا. "طراحی و ساخت نرم افزار کامپیوتری به منظور ممیزی انرژی در ساختمان" سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، ایران، تهران، 1382.

 

 •  Issa R. I., Sadri M. A. “Numerical Modeling of Unsteady Flow through a Turobomachine Stage” ASME. 98-GT-253, 1998.
 •  Sohan kar. A, Sadri M. A, Naghavi M. “Computation of viscous/Inviscid Subsonic, Transonic and supersonic Flows in a Channel with Bump”, the 2nd International conference of Iranian Aerospace Society, Feb, 2004.
 
2) گزارشها
 •  گزارشات طرح ملی "طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان" ( شانزده گزارش ) ، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ایران 1381 – 1378 .
 • گزارشات طرح بین دانشگاهی  "ممیزی، بهینه سازی و الگوسازی مصرف انرژی در ساختمانهای آموزشی" دانشگاه اصفهان، 83-1381.
 • گزارش طرح بین دانشگاهی " شبیه سازی عددی جریان ویسکوز تراکم پذیر در توربو ماشینها" دانشگاه یزد، 1383.

3) سایر تألیفات

 • صدری م.ا. حل عددی معادلات سه بعدی اویلر به روش تایم مارچینگ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مکانیک 1370
 
 
 •  Sadri M. A. “Numerical Modeling Rotor/Stator Interactions in Turbo machinery” Ph. D. Thesis, Dept of Mech. Eng., Imperial College, London University, UK. 1997.