مریم مشکلانی
Name : مریم مشکلانی
Educational Background : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پدیده های انتقال، دانشگاه صنعتی اصفهان،1381.عنوان رساله: شبیه سازی رفتار حرکت خون در شریان های با انسداد مشخص.- کارشناسی مهندسی شیمی، پتروشیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان،1379.عنوان رساله: بررسی و تهیه دستور کار عملی برای نرم افزار کنترلی PC-ControLAB برای استفاده دانشجویان.
Job Experience : کارشناس ارشد، شرکت سامان انرژی اصفهان، 1384 تاکنون.- کارشناس ارشد، شرکت مهندسی پالایش، فرآیند، حفر، 84-1382.- مدرس زبان انگلیسی، مؤسسه زبان کیمیا، 84-1381.- کارشناس، آزمایشگاه مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1383.- کارشناس، آزمایشگاه مکانیک سیالات، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1381.- کارشناس، آزمایشگاه انتقال حرارت، دانشگاه صنعتی اصفهان، 82-1381.- کارشناس، آزمایشگاه انتقال حرارت، دانشگاه صنعتی اصفهان، 81-1380.- سرپرست واحد مهندسی تحقیق و توسعه، شرکت روناک شیمی (تولید کننده رزین های چسب)، 81-1380.

سوابق پژوهشی

-        انجام مطالعات تحقیقاتی جهت تولید گاز سنتز از طریق ترکیب روش اکسیداسیون جزئی و خشک متان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1384.
-        امکانسنجی استفاده از ازن به جای کلر در واحد تصفیه آب شرکت پالایش نفت اصفهان، 84-1383.
-       امکانسنجی استفاده از واحد حلال های ویژه شرکت پالایش نفت اصفهان جهت تولید محصولات دیگر، 84-1383.
-        انجام پروژه Bench marking برای پالایشگاه های 9 گانه کشور، 83-1382.
-        امکانسنجی و انجام آزمایشات نیمه صنعتی جهت تولید پلی وینیل استات، شرکت روناک شیمی بروجن، 1381.