رضا هنرور خوزستانی
Name : رضا هنرور خوزستانی
Educational Background : کارشناسی مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،1376.
عنوان رساله: ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال آب.
Job Experience : کارشناس، شرکت سامان انرژی اصفهان، 1383 تاکنون.
- مهندس طراح، شرکت زرین خودرو، 1378.
- مسئول فنی، شرکت مهندسی دما کنترل، 78-1376.
- مسئول قسمت هیدرولیک و تأسیسات، صنایع فولاد اهواز، 73-1372.