حبیب پور حسینی
Name : حبیب پور حسینی
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی برق- گرایش قدرت- دانشگاه صنعتی شریف 1381.
عنوان رساله: کنترل سرعت بدون سنسور موتورهای القائی با استفاده از کنترل تطبیقی مدل- مرجع (MRAS)
لیسانس برق- گرایش قدرت- دانشگاه صنعتی اصفهان 1379.
عنوان رساله: مقایسه انواع سروموتورهای الکتریکی و کاربرد آن در صنعت
Job Experience : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 1382 تاکنون.
مدیر تولید برقگیرهای فشار قوی، شرکت تجهیزات انتقال برق پارس 1382-1383.
کارشناس فنی و سرپرست طراحی ارتینگ پستهای فشار قوی، شرکت طراحی و توسعه پستهای فشار قوی پارسیان، 1380 – 1382.
کارشناس فنی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید باقری، 1379- 1380.
همکار شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 1377.