روح الله قلی پور
Name : روح الله قلی پور
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی تأسیسات آبی از دانشگاه صنعت آب و برق و مؤسسه IHE هلند (سال 1377).
عنوان رساله: حل عددی جریان مایع در پروانه یک پمپ سانتریفوژ جریان شعاعی
لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران سال 1362)
عنوان رساله: بررسی رفتار موتور پیکان و رسم منحنی های مشخصه آن
Job Experience : عضو هیأت علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان.
عضو سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا).
عضو نظام مهندسی ساختمان اصفهان.
دارای گواهینامه اشتغال در تاسیسات مکانیکی.

 

 

سوابق پژوهشی:

 • طراحی، محاسبه و نصب ایستگاههای پمپاژ.
 •  آموزش در زمینه کمپرسورها.
 •  آموزش در دوره های مدیریت انرژی.
 •  آموزش پمپها به مدت 20 سال در مراکز دانشگاهی و صنعتی زیر:
 • مراکز دانشگاهی: دانشگاه هرمزگان "بندرعباس"، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
 • مراکز صنعتی: شرکت ایران خودرو، شرکت نفت فلات قاره (جزیره لاوان)،
 • شرکت کشت و صنعت جوین (سبزوار)، شرکت کشت و صنعت کرخه و شاوور (دزفول)،
 • شرکت صنایع شیر ایران (اصفهان- شیراز- گلپایگان)، صنایع آذراب (اراک)،
 • سیمان آبیک (قزوین)، چوب و کاغذ مازندران، اکثر نیروگاههای ایران، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، صنایع شیمیائی ایران (LAB) و متجاوز از 50 مرکز صنعتی و کارخانه مختلف در ایران.
 

انتشارات :

 • کتاب پمپها (تألیف)
 • کتاب کمپرسورها (تألیف)
 • کتاب کاربرد مهندسی پمپ (ترجمه Pump Application Engineering)