سید هادی موسوی جد
Name : سید هادی موسوی جد
Educational Background : لیسانس مهندسی عمران - دانشگاه یزد - شهریور 1378
Job Experience : بخش خصوصی – اجرای ساختمانهای بتنی و فلزی - آذر 1377- شهریور 1380
سازمان عمران شهرداری اصفهان – اداره پیمان - بهمن 1379 – تیر 1381
سازمان عمران شهرداری اصفهان – سرپرست دفتر فنی پروژه صیاد شیرازی و مجموعه پلها - تیر 1381 – بهمن 1382
سازمان عمران شهرداری اصفهان – سرپرست دفتر فنی پروژه بزرگراه و تقاطع شهدای صفه – بهمن 1382 – مهر 1383
سازمان عمران شهرداری اصفهان – سرپرست دفتر فنی سازمان – آبان 1383 تا کنون
مهندسین مشاور سامان انرژی – مشاور سیویل پروژه C.V.B – اسفند 1382 تا کنون

 

 

دوره های آموزشی  :

  • Sap 2000 ، سازمان نظام مهندسی
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان مدیریت صنعتی
  • شرایط عمومی و مدیریت پیمان، سازمان مدیریت برنامه ریزی
  • تکنولوژی بتن، سازمان نظام مهندسی
  • دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی – پایه 3 نظارت